Wartości

PEUIM prowadzi działalność biznesową w oparciu o najważniejsze dla firmy wartości, do których należą: profesjonalizm, praca zespołowa, odpowiedzialność i uczciwość.  »

Ochrona środowiska

PEUiM, realizując projekty budowlane  zwraca szczególną uwagę na aspekty związane z ochroną środowiska.  W ramach działań pro-ekologicznych firma m.in. realizuje politykę zarządzania odpadami.  »

Działalność sponsoringowa

PEUiM  udziela się społecznie, wspierając liczne lokalne inicjatywy, w tym również te naukowe, udzielając m.in. pomocy przy realizacji projektów badawczych.  »

Nagrody

Działalność prowadzona przez PEUiM spotyka się z uznaniem ze strony organizacji branżowych. Potwierdzają to przyznawane spółce nagrody i wyróżnienia.»