O firmie

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. (PEUiM) z siedzibą w Białymstoku jest spółką z sektora budownictwa drogowego, której działalność skupia się w północno-wschodnim regionie Polski. Specjalizacja PEUiM-u obejmuje budowę dróg, chodników, montaż urządzeń sygnalizujących oraz ostrzegawczych - zabezpieczających drogi. Ponadto, spółka produkuje masy bitumiczne, beton oraz inne materiały budowlane.

Historia firmy  sięga lat 60-tych, kiedy to utworzono Miejską Służbę Drogową, której głównym zadaniem było utrzymanie ulic w mieście. W połowie lat 60-tych, jej nazwę zmieniono na Miejski Zarząd Dróg i Mostów oraz poszerzono jej zakres działalności o usługi budowy ulic. W roku 1975 nastąpiło kolejne przekształcenie w Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów, a w roku 1992, ostatecznie, w spółkę prawa handlowego. 

Kolejna zmiana nastąpiła w 2006 roku, kiedy udziały w spółce nabyła litewska firma Kauno tiltai, działająca w branży infrastruktury budowlanej. W 2008 roku, białostocka spółka weszła w skład nowej grupy Tiltra Group AB, a od 2011 roku należy do grupy Trakcja Tiltra, która powstała w wyniku połączenia działalności litewskiej grupy z notowaną na warszawskiej giełdzie Trakcją Polska, specjalizującą się w budowie i przebudowie infrastruktury kolejowej.

PEUiM Sp. z o.o., od początku działalności związane jest z budową i utrzymaniem sieci drogowej. Spółka zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowników, posiada nowoczesny sprzęt oraz własne laboratorium drogowe. Dzięki temu firma gwarantuje terminowość i wysoką jakość wykonywanych prac oraz zapewnia bardzo dobrą organizacje robót budowlanych.

Główny kierunek działania spółki w nadchodzących latach dotyczy  rozszerzania dotychczasowej działalności poprzez unowocześnianie parku maszynowego oraz pozyskiwanie nowych kontraktów budowlanych.