Działalność sponsoringowa

PEUiM wspiera inicjatywy społeczne i naukowe. Odpowiada na potrzeby społeczności lokalnych tam, gdzie spółka jest aktywna. Dotacji udziela w pierwszej kolejności na działania związane z prowadzoną przez siebie działalnością. Wspiera m.in. projekty realizowane przez uczelnie i instytucje badawcze, jak również promuje inicjatywy związane z  rozszerzaniem wiedzy z zakresu budownictwa infrastrukturalnego.

 

W trakcie roku obrotowego 2010/2014 spółka udzieliła wsparcia m.in.:

 

  • Stowarzyszeniu  „Droga” , które wspiera młodych ludzi w walce z uzależnieniem od narkotyków i alkoholu, oraz pomaga bezdomnym dzieciom.
  • Liceum Jana Pawła II w Białymstoku.
  • Gimnazjum w Białymstoku.
  • Lokalnemu klubowi siatkarskiemu. 
  • Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej.
  • Fundacji "Amun".
  • Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie i Janowie przy organizacji XXII Półmaratonu Mlecznego Korycin-Janów-Korycin.