Historia

 • 1961 - w Białymstoku powstaje Miejska Służba Drogowa przy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
 • 1976 - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Białymstoku zostaje przemianowany na Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów w Białymstoku (PEUIM). W statucie firmy wpisano: „do zadań przedsiębiorstwa należy wykonywanie szeregu zadań niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania ruchu w mieście, w szczególności w zakresie inwestycji, remontów, konserwacji dróg, ulic, placów i mostów miejskich oraz urządzeń sygnalizacji i oświetlenia”
 • 1977 - decyzją Urzędu Miejskiego w Białymstoku PEUIM tworzy bazę asfaltobetonów
 • 1982 - zarządzeniem wojewody, PEUIM przekazano pod nadzór Prezydenta Miasta Białegostoku
 • 1982 - PEUIM uzyskało  status przedsiębiorstwa użyteczności publicznej
 • 1989 - Prezydent Miasta Białystok powierza PEUIM: „wykonywanie funkcji zarządu dróg  lokalnych miejskich, wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego”
 •  1992 - w Białymstoku zostaje podpisane porozumienie w sprawie założenia spółki pracowniczej na bazie państwowego PEUIM
 • 2006  -  Kauno tiltai przejmuje PEUIM
 • 2008 - białostocka spółka wchodzi w skład nowej grupy Tiltra Group AB, która  powstaje w  celu wzmocnienia pozycji spółek litewskiej grupy  Kauno tiltai
 • 2010 – PEUiM podpisuje umowę z Ministerstwem Skarbu Państwa na zakup 30,51% akcji Tiltra PDM Białystok. W ten sposób PEUiM przejął samodzielną kontrolę nad spółką
 • 2011 – PEUIM wchodzi w skład grupy Trakcja-Tiltra, która powstaje w wyniku połączenia działalności Tiltra Group AB z notowaną na warszawskiej giełdzie Trakcją Polska, specjalizującą się w budowie i przebudowie infrastruktury budowlanej