Wartości

Profesjonalizm
Wysoki poziom kompetencji, chęć doskonalenia umiejętności, poszukiwanie nowych idei i  rozwiązań, stałe dążenie do poszerzania wiedzy oraz dzielenie się najnowszymi informacjami.

Współpraca
Ustalanie wspólnych celów i zespołowe dążenie do ich osiągania. Podstawą współpracy są: szacunek do siebie i innych, wzajemne zrozumienie i wsparcie, tolerancja, poszanowanie różnorodności poglądów i konstruktywne rozwiązywanie konfliktów. Współdziałanie w dążeniu do celów i zapewnienia zadowolenia  klientów.

Odpowiedzialność
Niezawodność  i dotrzymywanie obietnic, zachowanie jakości na wszystkich etapach realizowanych prac.

Uczciwość
Prawda i otwartość jako podstawa komunikacji w firmie. Oznacza to wzajemną lojalności w relacjach firma – pracownik jak również lojalność wobec wspólnych celów oraz dążeń.