Materiały budowlane

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o.  prowadzi działalność wykorzystując wytwórnie mas bitumicznych:


MARINI MAP-100 - zlokalizowana w Białymstoku

Wytwórnia o wydajności 100 ton/h- posiada zautomatyzowany proces technologiczny umożliwiający dokładne dozowanie kruszyw, bitumu, wypełniacza jak i środków adhezyjnych oraz stabilizujących. Całość produkcji archiwizowana jest elektronicznie.

Wytwórnia posiada certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji, co gwarantuje wysoką jakość produkcji.

ZKP nadzorowana jest przez Instytut Testowania i Certyfikacji S.A mieszczący się przy ul. T. Bati 299, 764 21 Zlin, Republika Czeska. Nad bieżącą jakością produkowanych mas bitumicznych czuwa zakładowe laboratorium, wyposażone w sprzęt do wykonywania badań tego typu.

Wytwórnia PEUiM produkuje:

- Beton asfaltowy (AC) wg normy PN EN 13108-1 -/podbudowy bitumiczne, warstwy wiążące, warstwy ścieralne na KR1 – KR6/

- Mieszanka SMA wg normy PN EN 13108-5

PEUiM jest w trakcie finalizowania umowy na zakup nowej wytwórni mas bitumicznych Marini eTower 2500, co pozwoli na zwiększenie produkcji.