Mosty

Mosty stanowią bardzo ważny element budownictwa drogowego. Doświadczenie PEUiM w tym sektorze poparte jest zrealizowanymi z sukcesem projektami, w skład których wchodzą:

Budowa mostu drogowego przez rz. Białą w ciągu ul. Antoniukowskiej w ramach przebudowy nawierzchni ulic: Antoniuk Fabryczny, Antoniukowskiej, Knyszyńskiej, Narewskiej, Głowackiego i Owsianej w Białymstoku

Data: luty 2009 r. Data końcowa: sierpień 2010 r. Wartość: 3,7 mln zł
Most żelbetowy, ustrój nośny w postaci prefabrykowanych belek strunobetonowych typu „Kujan” zespolonych monolityczną płytą żelbetową. Długość mostu: 18 m, szerokość całkowita: 21,7 m, nośność mostu – klasa A.

Budowa mostu na rzece Supraśl w ramach rozbudowy drogi krajowej Nr 65 granica państwa – Ełk-Białystok-Bobrowniki – granica państwa na odcinku przejścia przez m. Waliły Stacja

Data: listopad 2009 r. Data końcowa: październik 2010 r. Wartość: 6,4 mln zł
Most o konstrukcji zespolonej stalowo-żelbetowej, ustrój nośny w postaci belek stalowych z żelbetową płytą współpracującą. Rozpiętość mostu w świetle: 33 m, szerokość mostu: 16,5 m, nośność mostu – klasa A.

Budowa mostu drogowego przez rz. Białą w ciągu ul. Produkcyjnej w ramach modernizacji ulicy Produkcyjnej na odcinku od ul. Swobodnej do ul. Gen. St. Maczka Białymstoku

Data: maj 2008 r. Data końcowa: grudzień 2008 r. Wartość: 4,5 mln zł
Most żelbetowy, ustrój nośny w postaci prefabrykowanych belek strunobetonowych typu „Kujan” zespolonych monolityczną płytą żelbetową. Długość mostu: 15,0 m, szerokość całkowita: 24,1 m, nośność mostu – klasa A.
Projekty »