Teren rekreacyjny

Zakres działalności PEUiM obejmuje również realizację projektów ściśle związanych z  budową lub przebudową miejskich terenów rekreacyjnych. Do grona najważniejszych projektów w tym obszarze należą:

Skverorekonstrukcija mazinta

Budowa strefy rekreacyjnej w Białymstoku

Data: styczeń 2008 r. Data końcowa: listopad 2008 r. Wartość: 1,88 mln zł.
W styczniu – listopadzie 2008 r. w Białymstoku została wybudowana strefa rekreacyjna. Urządzono boiska sportowe z placami do gry w koszykówkę, piłkę nożną i siatkówkę, skytepark o powierzchni 500 m kw. przeznaczony zarówno dla rowerów BMX, jak i dla deskorolek, przełożono ścieżki rowerowe o długości 1260 metrów. Prace zostały wykonane przez firmę Brux, należącą do grupy PEUiM.
Budowa skweru miejskiego nad rzek Bia

Przebudowa skweru w Białymstoku

Data: 2008 r. Data końcowa: 2008 r. Wartość: 2,65 mln zł.
W lipcu – wrześniu 2008 r. przebudowany został skwer w Białymstoku. Plac o powierzchni 2038 metrów kwadratowych wyłożono płytami granitowymi, z kolei aleję o powierzchni 1361 metrów kwadratowych – kostką granitową, zbudowano most przez rzekę Białą, uporządkowano i zazieleniono pobliskie tereny. Prace wykonała firma Brux.