NASZE REALIZACJE

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów specjalizuje się w realizacji małych i średniej wielkości projektów infrastrukturalnych. Swoje prace wykonuje głównie na terenie województwa podlaskiego oraz ościennych.

 

Realizacje

Drogi Drogi Ulice Ulice Mosty Mosty
Teren rekreacyjny Teren rekreacyjny Sygnalizacja świetlna Sygnalizacja świetlna Infrastruktura inżynieryjna Infrastruktura inżynieryjna

Projekty

Budowa mostu drogowego przez rz. Białą w ciągu ul. Antoniukowskiej w ramach przebudowy nawierzchni ulic: Antoniuk Fabryczny, Antoniukowskiej, Knyszyńskiej, Narewskiej, Głowackiego i Owsianej w Białymstoku

Data: luty 2009 r. Data końcowa: sierpień 2010 r. Wartość: 3,7 mln zł
Most żelbetowy, ustrój nośny w postaci prefabrykowanych belek strunobetonowych typu „Kujan” zespolonych monolityczną płytą żelbetową. Długość mostu: 18 m, szerokość całkowita: 21,7 m, nośność mostu – klasa A.

Budowa mostu na rzece Supraśl w ramach rozbudowy drogi krajowej Nr 65 granica państwa – Ełk-Białystok-Bobrowniki – granica państwa na odcinku przejścia przez m. Waliły Stacja

Data: listopad 2009 r. Data końcowa: październik 2010 r. Wartość: 6,4 mln zł
Most o konstrukcji zespolonej stalowo-żelbetowej, ustrój nośny w postaci belek stalowych z żelbetową płytą współpracującą. Rozpiętość mostu w świetle: 33 m, szerokość mostu: 16,5 m, nośność mostu – klasa A.

Budowa mostu drogowego przez rz. Białą w ciągu ul. Produkcyjnej w ramach modernizacji ulicy Produkcyjnej na odcinku od ul. Swobodnej do ul. Gen. St. Maczka Białymstoku

Data: maj 2008 r. Data końcowa: grudzień 2008 r. Wartość: 4,5 mln zł
Most żelbetowy, ustrój nośny w postaci prefabrykowanych belek strunobetonowych typu „Kujan” zespolonych monolityczną płytą żelbetową. Długość mostu: 15,0 m, szerokość całkowita: 24,1 m, nośność mostu – klasa A.

Budowa mostu drogowego przez rz. Białą w ciągu ul. H. Kołłątaja w Białymstoku w ramach budowy ulic H. Kołłątaja i Z. Herberta w Białymstoku

Data: kwiecień 2005 r. Data końcowa: październik 2006 r. Wartość: 1,75 mln zł
Most żelbetowy, ustrój nośny w postaci prefabrykowanych belek strunobetonowych typu odwrócone „T”. rozpiętość mostu: 15,0 m, nośność mostu – klasa A.

1 2 3 4 5