NASZE REALIZACJE

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów specjalizuje się w realizacji małych i średniej wielkości projektów infrastrukturalnych. Swoje prace wykonuje głównie na terenie województwa podlaskiego oraz ościennych.

 

Realizacje

Drogi Drogi Ulice Ulice Mosty Mosty
Teren rekreacyjny Teren rekreacyjny Sygnalizacja świetlna Sygnalizacja świetlna Infrastruktura inżynieryjna Infrastruktura inżynieryjna

Projekty

Budowa skweru miejskiego nad rzek Bia

Przebudowa skweru w Białymstoku

Data: 2008 r. Data końcowa: 2008 r. Wartość: 2,65 mln zł.
W lipcu – wrześniu 2008 r. przebudowany został skwer w Białymstoku. Plac o powierzchni 2038 metrów kwadratowych wyłożono płytami granitowymi, z kolei aleję o powierzchni 1361 metrów kwadratowych – kostką granitową, zbudowano most przez rzekę Białą, uporządkowano i zazieleniono pobliskie tereny. Prace wykonała firma Brux.

JanaPawla

Przebudowa ul. Ciołkowskiego (w rejonie skrzyżowania z ul. Mickiewicza) i ul. Mickiewicza od ul. Ciołkowskiego do granic miasta Białegostoku

Data: 2008 r. Data końcowa: 2008 r. Wartość: 15,8 mln złotych
W ramach inwestycji przebudowano ok. 4 km ul. Mickiewicza (w tym ok. 1,5 km przebudowano na ulicę dwujezdniową o dwóch pasach ruchu), oraz przebudowano skrzyżowanie ul. Mickiewicza i Ciołkowskiego oraz ul. Ciołkowskiego na długości ok. 400 m. W ramach robót wykonano nową nawierzchnię jezdni, chodniki, ścieżkę rowerową. Wybudowano także kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne.

lieposgatve mazinta

Remont ulicy 27 Lipca w Białymstoku

Data: 2008 r. Data końcowa: 2008 r. Wartość: 3,4 mln złotych
W maju – wrześniu 2008 r. wyremontowano ulicę 27 Lipca w Białymstoku. W ramach prac uporządkowano kanalizację deszczową, oświetlenie ulicy, linie telekomunikacyjne, nawierzchnię jezdni. Prace wykonało przedsiębiorstwo „PDM Białystok“.

Rozbudowa drogi krajowej Nr 65 granica państwa – Ełk-Białystok-Bobrowniki – granica państwa na odcinku przejścia przez m. Waliły Stacja wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną

Data: listopad 2009 r. Data końcowa: październik 2010 r. Wartość: 26,7 mln zł
W ramach zadania przebudowano 3,3 km drogi krajowej, wybudowano nowy most na rzece Supraśl, wykonano ekrany akustyczne i oświetlenie drogi a także wykonano roboty branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej.

1 2 3 4 5