NASZE REALIZACJE

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów specjalizuje się w realizacji małych i średniej wielkości projektów infrastrukturalnych. Swoje prace wykonuje głównie na terenie województwa podlaskiego oraz ościennych.

 

Realizacje

Drogi Drogi Ulice Ulice Mosty Mosty
Teren rekreacyjny Teren rekreacyjny Sygnalizacja świetlna Sygnalizacja świetlna Infrastruktura inżynieryjna Infrastruktura inżynieryjna

Projekty

Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 Zambrów – Bielsk Podlaski – granica państwa – Połowce na odcinku przejścia przez m. Brańsk

Data: kwiecień 2009 r. Data końcowa: październik 2010 r. Wartość: 30 mln zł
W ramach kontraktu zmodernizowano odcinek drogi krajowej przebiegające przez m. Brańsk o długości 3,75 km, kompleksowo przebudowano nawierzchnię jezdni, zmodernizowano sześć skrzyżowań, wybudowano ciąg pieszo-rowerowy a także przebudowano sieć telefoniczną, oświetlenie, linie energetyczne i kanalizację deszczową.

Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 Zambrów – Bielsk Podlaski –Kleszczele- granica państwa odcinek Kleszczele – Połowce

Data: październik 2007 r. Data końcowa: listopad 2008 r. Wartość: 33,9 mln zł
W ramach zadania zmodernizowano 10,5 km drogi krajowej, wybudowano 7 przepustów, sieć telekomunikacyjną, kanalizację deszczową, oświetlenie i wodociąg, wykonano ekrany akustyczne, ciąg pieszo-rowerowy, przebudowano przejazd z linią kolejową.

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi na odcinku Krypno- Tykocin etap II (przejście przez miasto Tykocin, przejście przez „Bagno-Tykocin”)

Data: grudzień 2010 r. Data końcowa: wrzesień 2012 r. Wartość: 12,84 mln zł
Podczas II etapu - przebudowana zostanie droga przebiegająca przez Tykocin oraz zostanie wyremontowana objęta ochroną Konserwatora Zabytków zabytkowa brukowana ulica. Wykonane zostaną także roboty sanitarne, elektryczne i teletechniczne. Dodatkowo projekt zakłada wybudowanie mostu przez rzekę Motławka.

Przebudowa skrzyżowania i ulic Hetmańskiej i Jana Pawła II w Białymstoku

Data: luty 2008 r. Data końcowa: grudzień 2008 r. Wartość: 15,8 mln zł
W lutym – grudniu 2008 r. przebudowano ulicę Jana Pawła II w Białymstoku. W ramach prac zmieniono nawierzchnię drogi, przebudowano sygnalizację świetlną.

1 2 3 4 5