NASZE REALIZACJE

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów specjalizuje się w realizacji małych i średniej wielkości projektów infrastrukturalnych. Swoje prace wykonuje głównie na terenie województwa podlaskiego oraz ościennych.

 

Realizacje

Drogi Drogi Ulice Ulice Mosty Mosty
Teren rekreacyjny Teren rekreacyjny Sygnalizacja świetlna Sygnalizacja świetlna Infrastruktura inżynieryjna Infrastruktura inżynieryjna

Drogi

Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi na odcinku Krypno- Tykocin etap I (odcinek Krypno-Tykocin, przejazd kolejowy na odcinku Knyszyn – Krypno, remont mostu przez rzekę Narew w m. Tykocin)

Data: maj 2010 r. Data końcowa: październik 2011 r. Wartość: 12,84 mln zł
W ramach przedmiotowej inwestycji przebudowano przejazd kolejowy oraz 9-cio kilometrowy odcinek drogi, wybudowano 14 przepustów i przejść dla płazów oraz wyremontowano most na rzece Narew w m. Tykocin.

Rozbudowa drogi krajowej Nr 65 granica państwa – Ełk-Białystok-Bobrowniki – granica państwa na odcinku przejścia przez m. Waliły Stacja wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną

Data: listopad 2009 r. Data końcowa: październik 2010 r. Wartość: 26,7 mln zł
W ramach zadania przebudowano 3,3 km drogi krajowej, wybudowano nowy most na rzece Supraśl, wykonano ekrany akustyczne i oświetlenie drogi a także wykonano roboty branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej.

Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 Zambrów – Bielsk Podlaski – granica państwa – Połowce na odcinku przejścia przez m. Brańsk

Data: kwiecień 2009 r. Data końcowa: październik 2010 r. Wartość: 30 mln zł
W ramach kontraktu zmodernizowano odcinek drogi krajowej przebiegające przez m. Brańsk o długości 3,75 km, kompleksowo przebudowano nawierzchnię jezdni, zmodernizowano sześć skrzyżowań, wybudowano ciąg pieszo-rowerowy a także przebudowano sieć telefoniczną, oświetlenie, linie energetyczne i kanalizację deszczową.

Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 Zambrów – Bielsk Podlaski –Kleszczele- granica państwa odcinek Kleszczele – Połowce

Data: październik 2007 r. Data końcowa: listopad 2008 r. Wartość: 33,9 mln zł
W ramach zadania zmodernizowano 10,5 km drogi krajowej, wybudowano 7 przepustów, sieć telekomunikacyjną, kanalizację deszczową, oświetlenie i wodociąg, wykonano ekrany akustyczne, ciąg pieszo-rowerowy, przebudowano przejazd z linią kolejową.

1 2