NASZE REALIZACJE

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów specjalizuje się w realizacji małych i średniej wielkości projektów infrastrukturalnych. Swoje prace wykonuje głównie na terenie województwa podlaskiego oraz ościennych.

 

Realizacje

Drogi Drogi Ulice Ulice Mosty Mosty
Teren rekreacyjny Teren rekreacyjny Sygnalizacja świetlna Sygnalizacja świetlna Infrastruktura inżynieryjna Infrastruktura inżynieryjna

Ulice

Macka

Przebudowa ulicy Generała St. Maczka w Białymstoku

Data: listopad 2009 r. Data końcowa: wrzesień 2011r. Wartość: 158,1 mln zł
Przebudowa ulicy Gen. St. Maczka prowadzącej w kierunku Warszawy jest realizowana ze względu na duże natężenie ruchu na całej jej długości. W celu zwiększenia przepustowości, ulica jest przebudowywana praktycznie od podstaw: drogę dwupasmową zastąpi czteropasmowa, wybudowane zostaną nowe wiadukty, chodniki i ścieżki rowerowe oraz zainstalowane nowe systemy inżynieryjne. »

Antoniukowska

Przebudowa nawierzchni ulic: Antoniuk Fabryczny, Antoniukowskiej, Knyszyńskiej, Narewskiej, Głowackiego i Owsianej w Białymstoku

Data: luty 2009 r. Data końcowa: sierpień 2010 r. Wartość: 41,25 mln zł
Podczas przebudowy ciągu ulic: Antoniuk Fabryczny, Antoniukowskiej, Knyszyńskiej będących jednym z ważniejszych ciągów ulic Białegostoku przebudowane zostały cztery skrzyżowania, wybudowano nowy most oraz zmodernizowano i ulepszono nawierzchnię drogi, wybudowano nowe sygnalizacje świetlne, przebudowano infrastrukturę podziemną tj. kanał deszczowy, wodociąg, gazociąg, linie energetyczne, telekomunikacyjne i oświetlenie ulicy.

JanaPawla

Przebudowa ul. Ciołkowskiego (w rejonie skrzyżowania z ul. Mickiewicza) i ul. Mickiewicza od ul. Ciołkowskiego do granic miasta Białegostoku

Data: 2008 r. Data końcowa: 2008 r. Wartość: 15,8 mln złotych
W ramach inwestycji przebudowano ok. 4 km ul. Mickiewicza (w tym ok. 1,5 km przebudowano na ulicę dwujezdniową o dwóch pasach ruchu), oraz przebudowano skrzyżowanie ul. Mickiewicza i Ciołkowskiego oraz ul. Ciołkowskiego na długości ok. 400 m. W ramach robót wykonano nową nawierzchnię jezdni, chodniki, ścieżkę rowerową. Wybudowano także kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne.

lieposgatve mazinta

Remont ulicy 27 Lipca w Białymstoku

Data: 2008 r. Data końcowa: 2008 r. Wartość: 3,4 mln złotych
W maju – wrześniu 2008 r. wyremontowano ulicę 27 Lipca w Białymstoku. W ramach prac uporządkowano kanalizację deszczową, oświetlenie ulicy, linie telekomunikacyjne, nawierzchnię jezdni. Prace wykonało przedsiębiorstwo „PDM Białystok“.

1 2